BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa An Lạc

175/15 Phạm Ngũ Lão,
P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007