BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ấn Quang

243 Sư Vạn Hạnh,
P. 7, Q. 10, TP HCM, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Source: Binh Anson, 11-2003

Source: Internet

Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-04-2006