BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Bát Bửu Phật Đài

Tỉnh lộ 10, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân,
Huyện Bình Chánh, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008