BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Châu Lâm 

39/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
P. 21, Q. Bình Thạnh, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008