BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Chơn Giác

20/7 Liên tỉnh 15,
Ấp 5, Xã Phú Xuân, H. Nhà Bè, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007