BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Diệu Giác
(Cô nhi viện)

 6/10 Trần Não,
P. Bình An, Q.2, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007