BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Định Huệ

145/4 Nguyễn Văn Lượng,
P.17, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007