BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Định Thành

629/38 Cách Mạng Tháng Tám,
P.15, Q.10, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007