BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Định Thành 

12/6 Phan Huy Thực,
KP. 2, P. Tân Kiểng, Q. 7, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008