BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Giác Lâm

118 Lạc Long Quân,
P. 10, Quận Tân Bình, Tp HCM


 Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 21-05-2008