BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hải Đức

Ấp Miểu 3, Xã Cần Thạnh, H. Cần Giờ,
Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007