BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hoằng Pháp

Thành Ông Năm, Ấp Tân Thới Xã Tân Hiệp,
Huyện Hóc Môn, TP HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson, 11-2003

Source: Diệu Lan (01-2005)

Photos: Binh Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 05-03-2008