BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Huê Nghiêm

204 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 20-03-2008