BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Huệ Nghiêm

An dưỡng địa, KP 2
Thị trấn An Lạc, H. Bình Tân,
Tp HCM, Việt Nam


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994

Photos: Thích Chơn Tịnh (07-2006)  

 Photos: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 21-02-2007