BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hưng Minh

45 Lý Chiêu Hoàng,
P.10, Q.6, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007