BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hưng Phước

540/23 Cách Mạng Tháng Tám,
P.11, Q.3
, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007