BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Hương Thiền

59/2A Đinh Bộ Lĩnh,
P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008