BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Huyền Trang
(Cô nhi viện, Chùa Lá)

456/35 Huỳnh Tấn Phát,
KP.7, Thị trấn Nhà Bè, H. Nhà Bè, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007