BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kiều Đàm 

380-A Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. 8, Q. 3, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2008