BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kim Liên

129F/4 Nguyễn Hữu Hào,
P.6, Q.4, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007