BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kỳ Quang
Trường Nuôi Dạy Thanh Thiếu Niên Khiếm Thị và Khuyết Tật

154/4-A Lê Hoàng Phái
Phường 17, Quận Gò Vấp.
TP HCM. Việt Nam
ĐT: 08. 895 1014; 894 1442


Source: Bình Anson, 2002-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-03-2004