BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Liên Quang

609/13 Nguyễn Đình Chiểu,
P.2, Q.3, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007