BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Hoa
(Cô nhi viện)

60/7 Huỳnh Tấn Phát,
P. Phú Mỹ, Q.7 , Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007