BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Khánh

139 Ấp 1, Xã Long Thới, H. Nhà Bè,
Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007