BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Nhiểu

10/3 KP. 3, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức , Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008