BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Thạnh

1756, Tỉnh lộ 10,
P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008