BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Long Vân

111 Bạch Đằng,
P.24, Q. Bình Thạnh
, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007