BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Nam Thiên Nhất Trụ

100 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 25-03-2008