BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Ngọc Phú

64 Ni sư Huỳnh Liên,
P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007