BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Bửu

80A Cao Thắng,
Phường 4, Quận 3, TP HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-12-2004