BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phổ Quang

64/2 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008