BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Hòa

491/14/5 Nguyễn Đình Chiểu,
P. 2, Q.3, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007