BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Thái

26 Đường 21,
KP.5 Nam Hòa, P. Phước Long A, Q.9, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007