BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quan Âm 

Đường Nhiêu Lộc, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008