BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quảng Đức

193-D Quốc lộ 22,
P. Trung Mỹ Tây, Q. 12
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008