BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quảng Đức

6 Lã Xuân Oai,
P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9
, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007