BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quảng Đức

2 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM


 

Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008