BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Sùng Đức

50 Đường số 3,
KP. 6, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008