BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tân Long

9/5 Phan Huy Thực,
KP. 2, P. Tân Kiểng, Q. 7
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008