BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thanh Vân

72 Liên tỉnh lộ 25,
KP.1, P. Cát Lái, Q.2, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007