BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Thiền Lâm

305 Phạm Hùng,
P. 5, Q. 8
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008