BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Nghiêm

415-417 Bà Hạt,
Phường 4, Quận 10, Sài Gòn, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007