BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Từ Thọ

44/122 Sư Tuệ Tĩnh,
P.13, Q.11, Tp. HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007