BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh xá Trung Tâm

7 Nguyễn Trung Trực
P. 5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM, Việt Nam


Source: Bình Anson, 02-2009


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-03-2009