BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Vạn Đức

23/4 Tô Ngọc Vân,
KP. 5, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008