BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Vạn Thọ

212/158 Nguyễn Văn Nguyễn,
P. Tân Định, Q.1
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008