BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Viên Giác

193 Bùi Thị Xuân
P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam


Source: http://www.thuvienhoasen.org  


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 20-01-2005