BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Vĩnh Nghiêm

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. 7, Quận 3, Tp HCM[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008