BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Vĩnh Phước

28/10 Trường Chinh,
KP. 3, P. Tân Thới Nhứt, Q. 12
, Tp. HCM


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-03-2008