BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Việt Nam Quốc Tự

16 B, đường 3 Tháng 2,
Phường 12, Quận 10, TP HCM, Việt Nam


Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-01-2005